Баскетбол – Техника и Тактика

Публикувано на декември 23 2010 Добави коментар

II.ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА БАСКЕТБОЛА

1.Техника на баскетболната игра – определение, развитие и класификация.

Специализирана с-ма от едновременни и последователни движения, насочени към взаимод на играчите в Н и З за постигане на победа. С-мата бива динамична и многострукт. Техника-умението на играча да изпълнява успешно всички движения.

Развитие-фактори: противоречието м/у похватите в защита и нападение; промяна на правилата на игра; нови такт идеи в защита и нападение; подобряване на двиг и функц възможности на играчите; повишаване ефективността на тренировъчнита методи.

Класификация-дели се на техника на игра в нападение и в защита. В нападение-техника на придвижване и техника на владеене на топката. В защита-техника на придвижване и техника на овладяване на топката.

2.Техника на придвижване в нападение – класификация, анализ на основните видове и разновидности.

Основно изискване-устойчивост и равновесие на тялото (правилен баскетболен стоеж).

Ходене-рядко се използва,за промяна на позиции, при паузи и др.

Бягане-съприкосновението с пода става с претъркаляне от пета на пръсти или на цяло стъпало. При смяна на посоката-тежестта се пренася в/у крака, противоположен на посоката на движ и рязко и мощно се оттласква от него.

Скачане-за ловене на високолетяща, при борба под коша и др. 4 фази: подготовка, отскок, летеж и приземяване.

-от място: едновременно от 2та крака, тяло-п/усгънато, ръце-изнесени надолу и назад.

-в движение: от 1 крака, последната крачка е по-удължена, отскачащия крак стъпва на пета и силно се сгъва в коляното, мощно отскачане нагоре

Спиране-за освобождаване от противника,за овладяване на Т и др. Еднотактово-в/у 2та крака едновременно.Двутактово-първо на единия след това на др.

Обръщане (пивотиране)-предно (гърдите водят,около опорния крак) и задно (гърба води). Могат да се извършват на място и в движение.

Залъгващи движения (финтове)-заблуждаване на противника (с поглед,глава,крака, ръце и др).Имат за цел да нарушат равновесието на З,за спечелване на предимство и реализиране на кош.2 фази: с лъжлива посока за отвличане на вниманието (по-бавно изпълнение) и рязко,ненадейно стартиране,подаване,стрелба или др атакуващи д-я.

3.Техника на ловене и подаване на топката-класификация,описание и анализ на осн видове и разновидности.

Ловене-възможност за получаване на т и за по-нататъшния д-я с нея. Видове:

а)на височина на гърдите-р силно протегнати напред,леко свити в пръсти,дланите образуват вдлъбнатина,малко по-голяма от размерите на т.Тяло-п/усгънато в осн баск стоеж. Когато т се докосне с пръсти започва амортизиращо движ на ръцете към гърдите, накрая лактите се разтварят леко в страни за запазване на т от противника.

б)нисколетяща-обикн се прави крачка напред с единия крак, трупът-силно сгънат, крака-силно свити в коленете, ръце-насочехс напред и надолу.Пръсти-обърнати напред, палци-напред и нагоре. След докосване на т до пръстите се притегля към тялото,кракът се прибира и се заема устойчив стоеж.

в)високолетяща-ръце-обтегнати напред и нагоре,пръсти-сочат нагоре,длани-обърнати 1 с/у др насочени към т,трупът-изправен.В момента на докосване на т до пръстите дланите се сближават и пръстите обхващат т.Следва сгъване на р в лактите,на тялото и заемане на баскет стоеж. Разновидност е на т отскочила от таблото-същото.

г)в движение-в момента на докосване на т тялото трябва да бъде във въздуха в крачка.

д)с 1 ръка-р се изнася напред и  встрани, леко сгъната в лакътната става, за пресичане полета на т.В момента на докосване до т започва отвеждане на р назад и надолу с леко обръщане на трупа в посока на ловяща ръка. Своб ръка подпомага ловенето след намаляване на V на нейния летеж.

Подаване-играчите си подават т помежду си,осъществяват взаимодействие за атака.

а)с 2 ръце от гърди-за близки и средни разст.Т се държи с широко разтворени пръсти на височина на гърдите,ръце-свити,лакти-отпуснати и леко разтворени встрани. Подаването-енергично разгъване на р и силно изтласкване с пръсти и китки.Ако китките и пръстите се завъртят навън-въртеливо движ.За по-голяма V-тежестта на тялото се пренася в/у изнесения напред крак. Разновидности-с 2 ръце с удар в пода-т се насочва напред-надолу,да отскочи на височината на пояса на играча.

б)с 2 ръце над глава-при подаване на центр Н.Т изнесена над глава, пръсти-обхващат отстрани,палци-обърнати 1 към др.Подаването започва с леко сгъване в китките назад, след което лактите се разгъват и китките завършват движ с енергично разгъване. Тежестта на тялото-в/у предния крак или се прави малка крачка.

в)с 2 ръце отдолу-на близко преминаващ съиграч.Тежестта на задния крак,т се изнася към него и се хвърля чрез разгъване на р или само с движ на китките.Едновременно с това тежестта се пренася в/у предния крак.

в)с 1 ръка от рамо-на вс разст,за БП.Трупът-леко сгънат,изнесен е напред разноим крак на хвърлящата р.Преди да се подаде т се преснася над рамото на хвърлящата ръка,обхваща се с нея отзад,др ръка поддържа.Горната част на трупа се завърта по посока на т,тежестта-пренася се в/у задния крак.Пръстите на хвърлящата р- широко разтворени.При подаване хвърлящата р се разгъва мн енергично напред, тежестта се пренася в/у предния крак,има завършващо камшично движ на китката и пръстите.

г)с 1 ръка отдолу-както при с 2 ръце отдолу,т се държи само с 1 р отзад,др придържа отпред.След маховото движ напред на хвърлящата р се прави енергично насочване на т с разгъване на китката и пръстите.

д)с 1 ръка над глава-за подаване над защитник.Т се държи с 2 р.Когато започва да се подава остава само в хвърлящата р,която започва да се изнася отстрани обтегната.Т се пуска,когато р достигне вертикално полож.В този момент китката се прегъва надолу,р-сгъва се в лакътя,като съпровожда т и след отделянето й от пръстите. Своб р сгъната в лакътя-за предпазване от З.

е)с 1 ръка отстрани-т се изнася с обтегната р встрани и с камшично движ на китката и пръстите се насочва покрай тялото на З.

ж)скрити -зад гърба, зад рамо.Къс замах с енерг и рязко разгъване на китка и пръсти.

4.Техника на водене на топката-класификация, описание и анализ на осн фактори, осн видове и разновидности.

Водене на т (дрибъл)-придвижване с т по баскетболно игрище с разл V във вс направл

-меки тласъци на т към пода с 1 р надолу и напред без зрителен контрол.Осн движ се извръшва от предмишница,китка и пръсти.Тяло-леко наклонено напред,колене-сгънати, предмишницата на водещата р-успоредна на пода и напълно разхлабена.На пояса.

Ниско (залъгващо) водене-за преодоляване на З на малко участъци от игрището.Тяло- с по-нисък ОЦТ,крака-силно свити в колене,своб р и трупът предпазват т от избиване.

Високо (атакуващо) водене-когато З се намира на по-голямо разст от т.Тяло-по-изправено,глава-повдигната и т се насочвка към пода под остър ъгъл и по-силно.

Спрямо посока на движ: кръстосан-т се прехвърля пред тялото от едната в др пивотиращ-без и със смяна на р-при близък агресивен З-задно обръщане и дрибъл със същата или др р; дрибъл зад тяло-бързо,рязко тласкане т се прехвърля зад тялото от 1та страна на др; м/у краката-от 1та на др страна с бързо,рязко тласкане с водещата р.

5.Техника на стрелбата в коша – класификация, описание и анализ на основните фактори, основните видове и разновидности.

Стрелба в коша-най-важен техн похват,реализиране на победа.

Осн фактори: 1.Рационална техника-точка на прицелване; плавни,ритмични движ на вс част на тялото; завършващо движ на китката и пръстите; контрол над т; въртеливо движ на т при полета към коша. 2.Координац на движ-съгласуване на движ на ръце и тяло. 3.Съсредоточаване. 4.Увереност. 5.Разхлабена мускулатура при стрелба.

Видове:

а)с 2 р от гърди-от по-далечни разст. ИП-крака разтворени на ширина на рамене, леко свити в колене, 1 по-напред от др, трупът-изправен, т се държи пред гърди на височ на брадата. Движ започва с леко приклякване.Следва плавно обтягане на крака и едновр разгъване на р нагоре и напред. Преди изпускането на т пръстите и дланите се завъртат навън-въртеливо движ.

б)с 2 р отгоре (над глава)-рядко се прилага. Т се държи по-високо и стрелбата може да се извърши за по-кратко време. Може да се извърши и с отскок (в най-висока точка).

в)с 2 р отдолу-от място или в движ. От място-наказат удари. В движ-атака на коша след водене на т и след получаването и в движ.

г)с 2 р отгоре надолу (забиване)-от място и след отскок в движ-отпред в обръча,с р към коша или след задминаване на обръча с движ на р и китки назад през главата.

д)с 2 р от въздуха-за докарване на отскочилата от противниковия кош/табло т-след несполучлива стрелба.

е)от място с 1 р от рамо-за наказат удари.ИП-баск стоеж,колена-леко свити, тяло-изправено.Т лежи в/у пръстите на стрелящата р на височина на брадата.С пръстите на др р т се придържа отдолу и острани до момента,в който се стреля.Т се изстрелва с разгъване на р в лакътя,с плавно завършващо камшикообразно движ на китката напред и надолу.Едновременно с разгъването на р се обтягат и краката,като тежестта на тялото се пренася в/у пръстите на изнесения напред крак.

ж)в коша с отскок-осн начин за стрелба. 3 фази:подготовка,отскок и приземяване. Отскача се мощно нагоре,когато тялото достигне горна мъртва точка се стреля в коша с плавно и меко движ на китка и пръси.Приземяването-в/у 2 крака.

з)в движ с 1 р от рамо-за в близост до коша. След водене на т-ако се стреля с др, трябва т (при посл тупкане) и лк да докоснат пода едновременно→ широка крачка с дк и малка крачка с лк като се отскача от него силно нагоре и напред.Дк се сгъва силно в коляно.Приземяване-на 2 крака.След получ на т от партньор-ако се стреля с др-при получаване на т се стъпва в момента на ловене на дк → малка крачка с лк и се отскача напред и нагоре към коша.

6.Техника на придвижване и отнемане на топката в защита – класификация, описание и анализ на основните видове разновидности.

Техника на придвижване:

1.Защитен стоеж-правилно усвояване (стабилно равновесие)-успоредни крака или с изнесен крак напред. Ходила-разтворени,крака-силно сгънати в колене,ръце-изнесени встрани,сгънати в лаки или 1 р над глава др-отстрани на тялото. С изнесен напред-с/у играч,който атакува коша с т-изнесен е напред вътр крак на коша,едноименната му р повдигната напред и нагоре,разноименната встрани и леко напред с разтворени пръсти.

2.Видове придвижване:

-с прибавни стъпки-запазва се правилна защитна позиция,краката се преместват 1 след др като се плъзгат по пода

-бягане назад (отстъпващи стъпки)-изисква добро равновесие,използва се при преход от Н в З с цел да се наблюдават вс играчи и да се заеме подходяща защитна позиция.

-бягане с рязко спиране и тръгване-умение постоянно да се променя посоката на движ (стабилно се поставя опорния крак, силно свиване на краката и снижаване на ОЦТ).

-залъгващи стъпки-за нарушаване V на Н с т,за смяна на неговия ритъм и посока на водене,за предотвратяване на подаване или стрелба към коша.

Техника на отнемане:

1.Пресична на т-рязко излизане покрай Н на пътя на т с протягане на ръцете или на цялото тяло преди т да стигне до нападателя.

2.Избиване на т-внезапно протягане и удряне на т с китка,пръсти-събрани(нагоре,надолу или встрани).

3.Изтръгване на т-гмуркане на 1 р м/у т и тяло на противника,след което бързо и рязко дръпване.

4.Отнемане на т от дриблиращ играч-пред противника-прави се крачка напред с едноименния крак на отнемащата р,р се протяга към т,когато напусне р на противника.

5.Похлупване на т-з е м/у стрелящия играч и т-когато Н се готви да стреля З отскача и поставя р си с разтворени пръсти в/у т преди тя да напусне р на стрелящия.З е зад стрелящия-догонва се играча и се прави опит за похлупване.

6.Овладяване на т отскочила от табло-в най-високата точка на летежа с 2 ръце или чрез загребване с 1 р.

7.Тактика на баскетболната игра – определение, развитие и осн класификация. Основна функция на играчите.

Тактика-творческо и целесъобразно прилагане на средствата,способите и формите,с които си служи един отбор при конкретни условия или противник,с цел-победа. Ефективността зависи:от нивото на сп подготовка; с/у кого я прилагат; от външн условия (климатично,часово и др).Фактори: правилен избор и прилагане на баск стоеж позиция на играча спрямо противника; разст до противника; правилен избор за такт д-е.

Развитие-с появата на дрибъл; ЗЗ; игра с център; стрелба с отскок; БП; правила за 2 и 24 сек; зоната за 3сек и др.Класификация-тактика в нападение и защита.

Способите за водене на играта биват:

Индивидуални-д-я на 1 състез, съобразени с поведението на останалите.

Групови-д-я на 2,3 или 4 състез,които имат за цел конкретна такт задача.

Отборни-едновременни и послед д-я на целия отбор,организирани в рамките на 1 с-ма.

Осн ф-ции на играчите: вс играч заема определена зона:

1.Тилови нападатели-подвижни, гъвкави, владеещи вс техн похвати, с добро чувство на комбинативност и ориентация. В осн им стои организация на БП. Трябва съвършено да владеят дрибъл,подаване,стрелба от далеч разст. В защита-пазят тила.

2.Крайни нападатели-висок ръст,бързи и отскокливи,добра инд техн,отлична стрелба от разст,добър инд пробив,активно участие в овладяване на отскочила от табло или кош т. Вкл се активно в БП,участват в борбата под коша,завършват атаките чрез добавка.

3.Централни нападатели-висок ръст,отлични двиг качества,съвършена техн подгот, умело използване на физ възможности в борбата с противник.В нападение-осн фигура. Взема активно участие при провеждане на БП и в постепенното нападение.Поставя заслони на своите съиграчи,участва в борбата за овладяване на отскочили от таблото т.

8.Индивид такт д-я в нападение. Класификация, описание и анализ на осн видове.

Индивидуални д-я без т:за отвличане вниманието на противника; за заемане на удобна позиция и получаване на т. Обмислени и целенасочени д-я, макс усилия за освобождаване от З чрез залъгващи движения с трупа, ръцете, краката.

Индивидуални д-я с топка: ловене и подаване на т; водене; стрелба в коша; залъгващи движ.

9.Групови тактически действия в нападение. Класификация, описание и анализ на основните видове.

Д-я при числено превъзх: при завършване на БП и контраатака в близост до коша

а)2Н. с/у 1З.-в странични коридори на разст 5-6м 1 от др.При наближаването на коша Н с т трябва да атакува с индивид пробив за да привлече З към себе си и когато той се приближи да подаде на съотборника си (той е зад гърба на з).Ако З не излезе-завършва се със стрелба в движ.

б)3Н. с/у 2З.-2ма Н в 2та странични коридора,състез с т-в средния (спира около наказат линия).Подава на своб съотборник.Той атакува със стрелба или по диагонала подава на др съиграч,който е в подкошието.

Д-я при числено равенство-заслони: Заслон-да се освободи даден Н чрез временно задържане /забавяне/ или удължаване пътя на защитника.Видове:

1.Заслон на играч на място (с и без т)

2.Заслон на играч в движ (с и без т)-насрещен или съпровождащ.

В зависимост от местоположението на играча, поставящ заслон:преден,заден,страничен

В зависимост от бр на играчите, поставящи заслона: единичен,двоен и т.н

При поставяне на серия от заслони има верижен заслон.

3.Заслон последван от атака-когато играча, който напада атакува коша.

Заслон на играч без т-този,който поставя заслон трябва да се придвижи до З,застава с/у него в устойчив перпендикулярен стоеж,поставя ръцете си свободно сгънати в лакти,хоризонтално пред гърди със свити юмруци.Н, на който се поставя заслон прави финт на противополож страна и рязко излиза плътно покрай заслона,допирайки близкото рамо на съиграча си.След като премине Н,поставящия заслон прави задно обръщане за допълнително задържане и удължаване пътя на З.

10.Отборни такт д-я в нападение. Класификация,описание и анализ на осн видове.

Нападенията биват: бързо и постепенно. Има 2 вида бързо нападение-Бп и контраатака.

Бърз Пробив-отборно нападение,което цели чрез бързи и организирани д-я да постигне числено или игрово превъзходство над противника и да реализира кош в рамките на 4-5сек.

Контраатака-разновидност на БП, започва в момента на завършване на нападението на противника,т.е когато му се отнеме т по време на игра.

Възможности за провеждане на БП: след овладяване на т под коша (; при несполучлива стрелба на противника; след отбелязване на кош или последен сполучлив наказателен удар на противника; при вкарване на т в игра от странич линия; при спорна т.

Фази:

1.Начало-овладяване на т и бързото и подаване-зависи от добрата орг на борбата за отскочилата от таблото или от коша т и от бързината на 1то подаване/придвижване с т.

2.Развитие-заемане на 3 осн коридори и пренасяне на т в полето на противника

3.Завършек-пряка атака на коша

11.Отборни тактически д-я в нападение-постепенно нападение, видове, описание и анализ на основните нападения.

Постепенно нападение-осъществява се,когато бързата атака е неуспешна и противникът е организирал своята защита.В рамките на 24сек да се извърши атака.

Фази:

1.Подготовка-сближаване с противника и заемане на изходни позиции и разиграване на т с цел създаване на благоприятен момент за започване на атака.

2.Начало и развитие-решителни д-я за атака на коша

3.Завършек-стрелба в коша или борба за отскочила т от табло/кош

Нападения с 1 центр нападател-д-ята на отбора са насочени към центр Н,с осн цел той да може да атакува коша самост или да взаимодействат с него, за да се освободи външен играч, който да реализира стрелба.

Нападение с 2 центр нападатели-добро взаимод м/у 2та,чрез постоянна смяна на местата си и взаимни заслони да поддържат напрежение в защитата. Разположението им може да бъде:

-1 е на наказателната линия, а другият-отстрани на полето за 3 сек.

-и 2та са под коша,от 2те страни на полето за 3сек

-и 2та са един до др-от ляво и от дясно на полето за 3сек

Нападение без центр нападатели: рядко се среща.Използва се когато на терена в състава на отбора няма центр нападател.Т се подава от 1 страна и последоват се поставят заслони от съиграчите от другата.

12.Индивид такт д-я в защита-с/у играч с и без топка. Класификация, описание и анализ на основните видове.

Необх качества на индивид игра в защита са: желание, бързина, правилен защитен стоеж, придвижване в З, координираност на движ, добро периферно зрение, концентрация на вниманието, агресивност. Видове:

Д-я с/у играч без т-Н може да бъде или в статично полож или в движ в зависимост от това:

-З не трябва да позволява на Н да заеме позиция,удобна за получ на т и да атакува коша. Трябва да осъществи предварително изпреварващо движ.

-Да предотврати получаването на т в удобна позиция за стрелба в коша.

-Да положи макс усилия за овладяване на т, ако тя бъде отправена към Н или се намира в близост до него

-Да избягва заслоните, като не изчаква на място поставянето им, а се движи

Д-я с/у играч с т-Н може да бъде на място или в движение

-На място: да не позволи стрелба в коша,да му попречи; да затрудни подаването на т; да не позволи пробив към коша; да играе агресивно за отнемане на т

-В движ: З застава на разст 1 протегната р от силната страна на Н (от която е т) и го принуждава да води със слабата р, форсирайки дрибъла му към страничните линии.

Д-я при числено неравенство:

-З трябва да забави атаката на Н и да спечели време; чрез залъгващи движ да спре водещия т и да го предизвика да стреля от далеч или да предизвика прибързано и неточно подаване.

Овладяване на т под коша: ако Н е по-далече от коша,З застава м/у него и коша-когато Н стреля, З чрез задно обръщане застава на пътя на Н и го спира с тяло,докато т отскочи от таблото/коша. Овладява я във въздуха чрез отскок.

13.Групови такт д-я в защита. Класификация, описание и анализ на основните видове.

Използват се следните основни групови действия:

Игра при числено неравенство: осн цел-забавяне д-ята на Н,за да могат др да се върнат в З

1.Двама З с/у 3 Н: един зад др или един до др

-един зад др-предния З е пред наказателната линия и спира Н с т или да го принуди да подаде, а задния-2-2,5 пред коша. Задния се придвижва към страната на подаването, а предният се дърпа към коша, заемайки междинна позиция м/у 2та своб Н.

-един до др-прилага се когато ср Н е слаб стрелец или дрибльор-З са в 2та края на наказат линия на разст 4-4,5м един от др. Чрез залъгващи движ принуждават Н с т да спре далеч от коша и веднага да покрият страничните Н.

2.Трима З с/у 4 Н: използва се защита на зонов принцип.З образуват ∆  (предния е на наказат ления,а др-в полето за 3сек).

3.Четирима 3 с/у 5 Н: З образуват зона във вид на ромб,когато т е в ср играч-когато т се подаде встрани образуват квадрат.

Затваряне на коридор и посрещане на Н: прилага се като помощ на съиграч пазещ бърз и техничен Н,който използва залъг движ и индивид пробив. Най-близкия заден З застава на пътя на пробива-подсигурява гърба на партньора си и принуждава Н да се откаже от пробива.

Противодействие с/у игра със заслони: 2 възможности на противодействие:

1.Без смяна:

-на разст 6,5м от коша,З минава зад заслона; на разст от 4,5 до 6,5м от коша З минава през заслона, пред играча, който му прави път с отстъпване назад; на разст по-малко от 4,6м от коша, З минава пред заслона-най-ефикасен, но се допускат най-много лични нарушения

2.Със смяна: З при заслон си сменят Н-прилага се когато 1 от Н е успял да се освободи от З.

Дублиране-прилага се от 2 З при пресиращите защити, с/у играч с т или при неутрализиране на силен централен нападател под коша.

14.Отборни тактически д-я в защита – лична защита, принципи, видове, описание и анализ на основните видове.

Лична защита-вс З пази определен играч. Има 3 с-ми на ЛЗ:

1.Обикновена ЛЗ-в зоната около наказат поле-по-плътно се пази само владеещи т играч. Дава добри възм за взаимодействие и взаимопомощ; ефикасна е с/у отбори с пробивни състез и слаба стрелба от далечно разст,със силни центр Н; с/у отбори, които прилагат игра със заслони; затруднява играта на противника в близост до коша; дава възм за овладяване отскочилите т от табло/кош. Слаби страни: не е ефикасна с/у отбори с добри стрелци от ср и далечно разст; дава възм за организиране на постепенно панадение; когато противника води в резултата.

2.Плътни ЛЗ-в задната половина на игрището-З поемат Н от ср линия. Н с т се пресира,за да се ограничи свободата на д-ята му и да му се отнеме т. Успешно се прилага с/у отбори,които имат добри стрелци от далечно разст; с/у заучени комбинации; с/у слаба техн подготовка и липса на опит на протвника; създава възм за БП и контраатаки; когато се води в резултата. Слаби страни: нямалява се възм за взаимопомощ; не е ефикасна с/у центр Н играещи под коша; извършват се

мн лични нарушения.

3.Преса-на цялото игрище, на ¾ игрище, на ½ игрище-З трябва да пречат на вкарването на т от крайната линия или да отстъпват,за да пречат на получаването й.Стремят се да са м/у Н и т.

Когато е на цяло игрище-вс Н се пазят активно. При ¾ от игрището-д-ята на защитата започват на разс около 6м от коша на противника.На половин игрище-активни д-я малко преди ср линия.

Полож страни: ефективна е когато противникът е слабо подготвен; не владее добре дрибъл и подаване; има високи центр Н; прилага заучени комбинации; слаба псих устойчивост; такт неподготвен; когато отборът изостава в резултата; служи за физ и технико-тактическо усъвърш.

Слаби страни: голямо разход на физ и псих енергия; трудно взаимод м/у гр играчи; допускат се голям бр лични нарушения; изисква продълж подготовка.

15.Отборни такт д-я в защита – зонова и смесена защита, принципи, видове, описание и анализ на основните видове.

Зонова защита: вс З пази определен участък (зона) и отговаря за д-ята на Н в тази зона. Осн защитен стоеж е по-висок с широко разтворени ръце. Играчите се разполагат по терена в зависимост от техните ръстови и техн възм (по-високите под коша).Разновидности:

Обикновена зонова защита-охрана на близката и ср зона от полето около коша.

Зонова защита 2:1:2-осигурява опазването на подкошието и е ефективна с/у добър центр Н. 2ма отпред-на ъглите на наказат линия,1 в средата и 2ма отзад-в страни на наказат поле.

Зонова защита 2:3-с/у игра с 2 центр Н,които играят под коша и с добри крайни Н.Уязвима е около наказателната линия и при стрелба от далечно разстояние, централно от коша.

Зонова защита 3:2-с/у отбори с добра стрелба от разст. Наличието на 3 играчи в първата линия на зоновата формация дава възможност за провеждане на БП и контраатаки. Слабите и места са подкошието и ъгловите зони.

Зонова защита 1:3:1-добра защита около наказат линия; с/у отбори с добро взаимод при подготовка на атаката в постепенно Н. Най-отпред е най-бързия и подвижен З,под коша-висок играч,който умее да похлупва Н при стрелба. Слаба страна-пробиви от крайната линия и стрелба от далечно разст от ъгловите зони.

Зонова защита 1:2:2 (сходна с 3:2)-предния З-бърз и енергичен. Дава възм за провеждане на бързи атаки. Недостатък-слабо покрита ср зона на наказат поле и ъгловите позиции.

Пресираща зонова защита-най-приложна-прилага се на половин игрище.Успешна е с/у отбори с добро постепенно нападение,с/у далечна стрелба.Тя се разполага с на по-широк фрон и е по-активна.Когато противникът разполага с повече Н в дълбочина на игрището, се използват формациите 2:1:2, 1:2:2, 1:3:1. Ако Н са разполож в ширина на игрището, се препоръчват 2:3 и 3:2.Слаби страни: откриват се големи пространства от игрището; създават се възм за индивид пробив.

Зонова преса-използват се осн принципи на ЗЗ.Играчите се разполагат на цяло, на ¾  и на ½ игрище. С/у отбори, които изнасят т с дрибъл. Целта е да се притиснат Н,така че играча с т да бъде блокиран (дублиран).

Смесена защита-комбинация от лична и зонова.Прилага се за да се неутрализират силни

-с-ма 4:1-един З пази определен нападател лично, а ост играят в зонова защита (ромб,квадрат). Прилага се при отличен стрелец.

-система 2:3-двама З прилагат лична защита, а ост 3-зонова. Когато трябва да се неутрализират 2 против състез с добра стрелба от разст или 1 стрелец и др организатор.

Вашият коментар


7 − four =